BC KYIV
#6 1988 Height: 0.00
#8 1988 Height: 0.00
#12 1988 Height: 0.00
#13 1988 Height: 0.00
#15 1988 Height: 0.00
#18 1988 Height: 0.00
#20 1988 Height: 0.00
#23 1988 Height: 0.00
#24 1988 Height: 0.00
#25 1988 Height: 0.00
#30 1989 Height: 0.00
#31 Ukraine 1991 Height: 2.02
NIJT 2008-09
Accumulated Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
BROVCHENKO, VOLODYMYR 4 2 40:10   0/4     1 1 2 1 2 7   1 2 1 -8
CHELOVAN, ANATOLIY 4 2 85:12 23 7/17   9/12 8 12 20 1 1 9 7 2 13 8 23
KARPENKO, YAROSLAV 2 0 2:56                   1         -1
KHOMENKO, VITALIY 3 1 25:05   0/1       1 1           2   -2
KUDRYA, STANISLAV 4 1 45:53 8 1/3 2/9   1 2 3 2 2 2     5   -1
LYPOVYY, OLEKSANDR 4 3 136:31 98 23/53 11/43 19/30 8 21 29 5 6 14 3 5 9 24 64
MARCHENKO, DMYTRO 4 3 104:14 37 12/30 1/1 10/20 7 13 20 2 2 11 3 1 9 11 26
PISHCHIKOV, VOLODYMYR 3 2 31:55 11 4/6 0/2 3/4   4 4   1 2     6 3 6
SANDUL, MAKSYM 4 2 112:27 67 20/38   27/35 16 24 40 4 3 12 2 5 7 25 91
SULYMA, DENYS 4 0 47:09 9 3/7 0/2 3/5 2 2 4 2 1 3 1   1 3 8
VIRASTYUK, ROMAN 4 2 47:27 10 5/9   0/2 1 3 4 1   6   1 6 3 -1
ZUYKOV, DANYLO 4 2 121:01 13 2/5 2/10 3/4   7 7 2 8 6     9 5 8
Totals     800:00 276 77/173 16/67 74/112 44 90 134 20 32 73 16 15 69 83 219
Average     200:00 69 44.5% 23.9% 66.1% 11 22.5 33.5 5 8 18.25 4 3.75 17.25 20.75 54.75
Average Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
BROVCHENKO, VOLODYMYR 4 2 10:02         0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 1.8   0.3 0.5 0.3 -2
CHELOVAN, ANATOLIY 4 2 21:18 5.8 41.2%   75% 2 3 5 0.3 0.3 2.3 1.8 0.5 3.3 2 5.8
KARPENKO, YAROSLAV 2 0 1:28                   0.5         -0.5
KHOMENKO, VITALIY 3 1 8:21           0.3 0.3           0.7   -0.7
KUDRYA, STANISLAV 4 1 11:28 2 33.3% 22.2%   0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5     1.3   -0.3
LYPOVYY, OLEKSANDR 4 3 34:07 24.5 43.4% 25.6% 63.3% 2 5.3 7.3 1.3 1.5 3.5 0.8 1.3 2.3 6 16
MARCHENKO, DMYTRO 4 3 26:03 9.3 40% 100% 50% 1.8 3.3 5 0.5 0.5 2.8 0.8 0.3 2.3 2.8 6.5
PISHCHIKOV, VOLODYMYR 3 2 10:38 3.7 66.7%   75%   1.3 1.3   0.3 0.7     2 1 2
SANDUL, MAKSYM 4 2 28:06 16.8 52.6%   77.1% 4 6 10 1 0.8 3 0.5 1.3 1.8 6.3 22.8
SULYMA, DENYS 4 0 11:47 2.3 42.9%   60% 0.5 0.5 1 0.5 0.3 0.8 0.3   0.3 0.8 2
VIRASTYUK, ROMAN 4 2 11:51 2.5 55.6%     0.3 0.8 1 0.3   1.5   0.3 1.5 0.8 -0.3
ZUYKOV, DANYLO 4 2 30:15 3.3 40% 20% 75%   1.8 1.8 0.5 2 1.5     2.3 1.3 2
Average     200:00 69 44.5% 23.9% 66.1% 11 22.5 33.5 5 8 18.25 4 3.75 17.25 20.75 54.75
Accumulated Statistics - U18 Hospitalet
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
BROVCHENKO, VOLODYMYR 4 2 40:10   0/4     1 1 2 1 2 7   1 2 1 -8
CHELOVAN, ANATOLIY 4 2 85:12 23 7/17   9/12 8 12 20 1 1 9 7 2 13 8 23
KARPENKO, YAROSLAV 2 0 2:56                   1         -1
KHOMENKO, VITALIY 3 1 25:05   0/1       1 1           2   -2
KUDRYA, STANISLAV 4 1 45:53 8 1/3 2/9   1 2 3 2 2 2     5   -1
LYPOVYY, OLEKSANDR 4 3 136:31 98 23/53 11/43 19/30 8 21 29 5 6 14 3 5 9 24 64
MARCHENKO, DMYTRO 4 3 104:14 37 12/30 1/1 10/20 7 13 20 2 2 11 3 1 9 11 26
PISHCHIKOV, VOLODYMYR 3 2 31:55 11 4/6 0/2 3/4   4 4   1 2     6 3 6
SANDUL, MAKSYM 4 2 112:27 67 20/38   27/35 16 24 40 4 3 12 2 5 7 25 91
SULYMA, DENYS 4 0 47:09 9 3/7 0/2 3/5 2 2 4 2 1 3 1   1 3 8
VIRASTYUK, ROMAN 4 2 47:27 10 5/9   0/2 1 3 4 1   6   1 6 3 -1
ZUYKOV, DANYLO 4 2 121:01 13 2/5 2/10 3/4   7 7 2 8 6     9 5 8
Totals     800:00 276 77/173 16/67 74/112 44 90 134 20 32 73 16 15 69 83 219
Average     200:00 69 44.5% 23.9% 66.1% 11 22.5 33.5 5 8 18.25 4 3.75 17.25 20.75 54.75
Average Statistics - U18 Hospitalet
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
BROVCHENKO, VOLODYMYR 4 2 10:02         0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 1.8   0.3 0.5 0.3 -2
CHELOVAN, ANATOLIY 4 2 21:18 5.8 41.2%   75% 2 3 5 0.3 0.3 2.3 1.8 0.5 3.3 2 5.8
KARPENKO, YAROSLAV 2 0 1:28                   0.5         -0.5
KHOMENKO, VITALIY 3 1 8:21           0.3 0.3           0.7   -0.7
KUDRYA, STANISLAV 4 1 11:28 2 33.3% 22.2%   0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5     1.3   -0.3
LYPOVYY, OLEKSANDR 4 3 34:07 24.5 43.4% 25.6% 63.3% 2 5.3 7.3 1.3 1.5 3.5 0.8 1.3 2.3 6 16
MARCHENKO, DMYTRO 4 3 26:03 9.3 40% 100% 50% 1.8 3.3 5 0.5 0.5 2.8 0.8 0.3 2.3 2.8 6.5
PISHCHIKOV, VOLODYMYR 3 2 10:38 3.7 66.7%   75%   1.3 1.3   0.3 0.7     2 1 2
SANDUL, MAKSYM 4 2 28:06 16.8 52.6%   77.1% 4 6 10 1 0.8 3 0.5 1.3 1.8 6.3 22.8
SULYMA, DENYS 4 0 11:47 2.3 42.9%   60% 0.5 0.5 1 0.5 0.3 0.8 0.3   0.3 0.8 2
VIRASTYUK, ROMAN 4 2 11:51 2.5 55.6%     0.3 0.8 1 0.3   1.5   0.3 1.5 0.8 -0.3
ZUYKOV, DANYLO 4 2 30:15 3.3 40% 20% 75%   1.8 1.8 0.5 2 1.5     2.3 1.3 2
Average     200:00 69 44.5% 23.9% 66.1% 11 22.5 33.5 5 8 18.25 4 3.75 17.25 20.75 54.75
# Player Pos. H.
6 KUDRYA, STANISLAV 0.00
8 BROVCHENKO, VOLODYMYR 0.00
12 PISHCHIKOV, VOLODYMYR 0.00
13 ZUYKOV, DANYLO 0.00
15 KHOMENKO, VITALIY 0.00
18 VIRASTYUK, ROMAN 0.00
20 MARCHENKO, DMYTRO 0.00
23 SULYMA, DENYS 0.00
24 SANDUL, MAKSYM 0.00
25 CHELOVAN, ANATOLIY 0.00
30 KARPENKO, YAROSLAV 0.00
31 LYPOVYY, OLEKSANDR 2.02